Doc.prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić, dr.med.

Specijalist opće kirurgije i uži specijalist plastične kirurgije i kirurške onkologije

1988-1991. godine Republički zavod za strane jezike, Sarajevo, Odsjek za engleski jezik (EFL),

1992-1994. godine – liječnik dragovoljac, Ratne bolnice HVO-a, mobilna kirurška ekipa HVO-a, RVI 40%, odlikovan Spomenicom domovinskog rata,

13.07.1994. godine položio Stručni ispit doktora medicine u Zagrebu, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,

20.07.1995. godine – Nostrifikacija diplome doktora medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, FAIMER School ID: F0001784.

21.07.1999. godine položio specijalistički ispit iz opće kirurgije, KBD, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,

2000. godine završio znanstveni poslijediplomski studij “Biomedicina – Medicinske znanosti”, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu,

29.04.2004. godine položio IELTS (International English Language Testing System, British Council, Zagreb), akademska razina 7.0,

15.12.2003. godine položio ispit iz uže specijalizacije plastične kirurgije, KBD, Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske,

od 2005. godine Stalni sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću i plastičnu kirurgiju,

STRUČNO USAVRŠAVANJE

1995. -1999.godine: Specijalistički staž iz opće kirurgije, mentor: prof .dr. sc. P. Martinac: Klinička bolnica “Dubrava”, Zagreb, Klinika za traumatologiju, Zagreb, Klinika za dječje bolesti, Zagreb, KBC Zagreb, Klinička bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Klinička bolnica “Sestre milosrdnice”, Zagreb, Klinika za torakalnu kirurgiju, Jordanovac, Zagreb,

2001. – 2003.godine: Uža specijalizacija iz plastične kirurgije – mentor: prof. dr. sc. Z. Stanec, Klinička bolnica “Dubrava”, Zagreb, Odjel za plastičnu kirurgiju, Klinika za kirurgiju, Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju; KBC Zagreb, Zavod za plastičnu kirurgiju i kirurgiju dojke, Klinika za bolesti uha, nosa i grla, Šalata; Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, KB “Sestre Milosrdnice”, Zagreb,

2004. godine – visitor-St.Andrew’s Centre for Plastic Surgery and Burns, Hand Surgery Department, UK,

2011. godine – visitor-Department of Plastic Surgery, Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA,

2013. godine – visitor-Hand Surgery Department, Gentofte Hospital, Denmark,

2013. godine – visitor-AKADEMIKLINIKEN-Aesthetic Plastic Surgery, Stockholm, Sweden,

2013. godine – visitor-Rigshospitalet, Hand Surgery, Copenhagen, Denmark,

2014. godine – visitor-Department of Plastic Surgery, Georgetown University Hospital, Washington, DC, USA.

ZNANSTVENO NASTAVNO USAVRŠAVANJE

– izradio i 18.03.2005. godine obranio na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinskom fakultetu, znanstveni magistarski rad pod naslovom: “Usporedba prognostičkih pokazatelja invazivnog karcinoma dojke i zahvaćenosti baze mamila-areola kompleksa», te stekao akademski stupanj Magistra znanosti; mentor rada: doc. dr. sc. S. Stanec (publiciran CC),


– Sudjelovanje u znanstvenim projektima – suradnik: Znanstveno-istraživački projekt broj 0198007 Ministarstva znanosti i tehnologije: Značaj biopsije sentinel limfnog čvora kod melanoma i karcinoma dojke, voditelj projekta: doc.dr.sc.S.Stanec; Zic R, Vlajcic Z, Vukicevic S, “Prefabrication of pedicle epigastric superf. flap with BMP-7 in the rat model for femoral defects reconstruction”,


– izradio i 17. 12. 2009. godine obranio na Sveučilištu u Zagrebu, na Medicinskom fakultetu, doktorski rad (disertaciju) pod naslovom: «Ispitivanje biomehaničkih karakteristika modificiranih šavova fleksornih tetiva na animalnom modelu»; mentor rada: doc. dr. sc. R. Žic (publiciran-CC),


– 28. 05. 2010. Godine – Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta donijelo odluku o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje Znanstveni suradnik, a 23.05.2012. godine odluka Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske o izboru u znanstveno zvanje Znanstveni suradnik,

– 31. 05. 2011. godine priznat naziv Primarijus MZSSRH.

– 29. 10. 2013. godine – Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta donijelo odluku o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje Viši znanstveni suradnik, a 13.12.2013. odluka Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske o izboru u znanstveno zvanje Viši znanstveni suradnik.

– 31. 05. 2011. godine priznat naziv Primarijus MZSSRH.

– 27.03.2017. godine-Izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani Kirurgija, u Katedri za kirurgiju i neurokirurgiju na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

-28.04.2020-pozitivno mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje Znanstveni savjetnik.

Članstvo:

American Society of Plastic Surgeons – ASPS, 04/2008

International Society of Aesthetic Plastic Surgery – ISAPS, 04/2006

European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery – ESPRAS, 2003

International Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery – ISPRAS, 2003

European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery – EBOPRAS, 2009

– Tajnik HDPREK-a (Hrvatsko društvo plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije Hrvatskog liječničkog zbora http://hdprek.hlz.hr ), od listopada 2004.godine do danas,

-od 26.09.2000. godine imenovan stalnim sudskim vještakom Županijskog suda u Zagrebu,

– Sukladno Pravilniku o provođenu izobrazbe kandidata za stalne sudske vještake Hrvatske liječničke komore (LN br.80, 15. lipnja 2009.) imenovan mentorom za obuku kandidata za stalne sudske vještake za oblast plastične kirurgije.

AKTIVNO SUDJELOVANJE U NASTAVI (15 godina, 2005-2020)MEDICINSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Mali izborni predmeti (MIP):

Osobitosti kirurški postupaka u estetskoj kirurgiji

Kirurgija dojkeKirurgija šake

Rekonstrukcijski postupci u plastičnoj kirurgiji
Poslijediplomska nastava-izborni predmeti:

Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, Kolegij: Kirurgija šake

Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, Kolegij: Mikrokirurški prijenos tkiva

Doktorski poslijediplomski studij Biomedicina i zdravstvo, Kolegij: Kirurgija dojke

Specijalistički poslijediplomski studij iz dermatovenerologije, Kolegij: Dermatokirurgija

Od 06.02.2019 sudjeluje u nastavi iz plastične kirurgije na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH I STRUČNIH SKUPOVA
– 15.04.2011. – Prvi stručni „video simpozij“- „Plastika abdominalne stijenke“, (autorizirane video snimke operacija), voditelji: prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić i prof.dr.sc. Zdenko Stanec, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kliniku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za plastičnu rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora (HLK tečaj br.145-42/11)

– 15.12.2012. – Drugi znanstveno-stručni simpozij: „Onkoplastika dojke-usuglašavanje protokola za multidiciplinarno liječenje karcinoma dojke“, voditelji: prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić i prof.dr.sc. Zdenko Stanec, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kliniku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za plastičnu rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora

18.12.2015. godine ONKOPLASTIKA DOJKE 2015– voditelji: prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić i prof.dr.sc. Zdenko Stanec, 18. prosinca 2015. godine, III-stručno-znanstveni simpozij, Velika dvorana HLZ, Šubićeva 9, Zagreb,  u organizaciji 6 stručnih društa HLZ-a (Hrvatsko senološko društvo, Hrvatsko društvo radiologa, Hrvatsko društvo za kliničku citologiju, Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, Hrvatsko društvo za onkologiju i radioterapiju, Hrvatsko društvo za internističku onkologiju, Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu).

-član organizacijskih odbora za kongrese HDPREK-a: 

 • Prvi kongres, Hotel Excelsior u Dubrovniku od  19-23. rujna 1998. godine,    
 • Peti kongres, Hotel Croatia u Cavtatu, ESPRAS appointed,  od 15-20. listopada   2004. godine,    
 • Šesti kongres, Hotel Adriatic u Opatiji od 07-11. listopada 2006. godine,    
 • Sedmi kongres, Hotel Le Meridien Lav u Splitu od 01-05. listopada 2008. godine,    
 • Osmi kongres,  Hotel Palace u Dubrovniku od 06-10. listopada 2010. godine,    
 • Deseti kongres, Hotels Valamar, Babin kuk, Dubrovnik, ESPRAS appointed, „Fellows in Science“ appointed, 01-04. listopada 2015. godine.   
 • Jedanaesti hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar, 8.-10. studenoga 2018. godine

PUBLIKACIJE:

Autor i koautor: UĐBENICI Medicinskog fakulteta:

Kliničke smjernice za onkoplastično liječenje raka dojke, Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2013., CIP 851559, urednici: Z. Vlajčić, Z. Stanec,

Uvod u medicinsko vještačenje, urednici: Ž. Gnjidić, Ranko Bilić i sur., Medicinska naklada, Zagreb, 2008., CIP 664913, koautor poglavlja:    

• poglavlje 10. Z.Vlajčić, G. Makarić; Vještačenje duševne bolesti zbog   naruženosti.

Melanom, urednici: S.Stanec, Z.Stanec i sur., Medicinska naslaga, Zagreb, 2006, CIP460403020, autor i koautor poglavlja:   

 •  poglavlje 12. Z.Unušić, Z.Vlajčić; Kirurško liječenje regionalne bolesti,
 •  poglavlje 16. Z.Vlajčić; Hipertermička izolirana perfuzija i izolirana infuzija ekstremiteta.

Osnovi plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije, urednik: R.Karabeg i sur., izdavač: Medicinski fakultet Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo 2014.godine, CIP 617.5-089.844(075.8), autor i koautor poglavlja: 

 • poglavlje 1. U.Ahčan, R.Karabeg, Z.Vlajčić, Z.Janjić; Plastična, rekonstruktivna i estetska kirurgija nekad, danas i sutra,   
 • poglavlje 18. Z.Vlajčić; Upalne i degenerativne bolesti zglobova šake,   
 • poglavlje 23. Z.Vlajčić; Ozljede tetiva,   
 • poglavlje 45. Z.Vlajčić, R.Žic; Mastopeksija i redukcijska mamoplastika,   
 • poglavlje 49. M.Margaritoni, Z.Vlajčić; Onkoplastična kirurgija dojke.

UĐBENIK KIRURGIJE Medicinskog fakulteta u Osijeku

Poglavlja:

Kirurgija dojki: 

 • Redukcijska mamoplastika i mastopeksija (Z.Vlajčić)
 • Onkoplastična kirurgija dojki (Z.Vlajčić)Kirurgija šake: 
 • Osteoartritis i reumatoidni artritis šake (Z.Vlajčić)  Ozljede tetiva (Z.Vlajčić)

PRETILOST, UZROCI I LIJEČENJE; I.Soldo, T.Kolak i suradnici; Medicinski fakultet u Mostaru, BiH,

 • Podizanje tijela nakon barijatrijske kirurgije, (Z.Vlajčić)

CURRENT CONTENTS: (14-radova, 8-prvi autor):

1. Vlajcic Z, Martic K, Budi S, Roje Z, Dewing D, Zic R. The “dermal cage”: Inferiorly based dermal flap technique for breast reconstruction after mastectomy. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020 Mar;73(3):486-493. doi: 10.1016/j.bjps.2019.09.021. Epub 2019 Oct 5. PMID: 31727492

2. Eljuga D, Milas I, Ozretić P, Stanec M, Gorjanc B, Eljuga K, Vlajčić Z, Martić K. Prospective study on quality of life after oncoplastic and lumpectomy breast cancer procedures-Is there a difference?. Breast J. 2019 Sep 4. doi: 10.1111/tbj.13585. [Epub ahead of print] 

3. Stanec Z, Žic R, Budi S, Stanec S, Milanović R, Vlajčić Z, Roje Z, Rudman F, Martić K, Held R, Božo G. Skin and nipple-areola complex sparing mastectomy in breast cancer patients: 15-year experience. Ann Plast Surg. 2014 Nov;73(5):485-91. 4. Zic R, Vlajcic Z, Dewing D, Zambelli M, Stanec Z. The “dermal cage”: a modification of the inferior pedicle breast reduction. Aesthetic Plast Surg. 2013 Apr;37(2):364-71.

5. Vlajcic Z, Zic R, Skenderi Z, Bilic-Zulle L, Martic K, Stanec Z. Biomechanical trial of modified flexor tendon sutures: an in vitro study. J Plast Surg Hand Surg. 2012; 46: 222-8.

6. Martić K, Vlajčić Z, Rudman F, Lambaša S, Tomasović-Lončarić Č, Stanec Z. Tumor and breast volume ratio as a predictive factor for axillary lymph node metastases in T1c ductal invasive breast cancer: prospective observational clinico-pathological study. Jpn J Clin Oncol 2011; 41:1322-6

7. Vlajcic Z, Zic R, Stanec Z. Has the time come to change the breast-conserving treatment for skin and nipple-areola complex-sparing mastectomy? Plast Reconstr Surg. 2010; 25:1043-4; 1044-5.

8. Milanovic R, Vlajcic Z, Zic R, Stanec S, Rudman F, Stanec Z. Alveolar rhabdomyosarcoma of the hand in a 2 year-old child. J Hand Surg Eur Vol. 2007; 32:109-10. Epub 2006 Oct 17.

9. Vlajcic Z, Zic R, Stanec S, Stanec Z. Algorithm for classification and treatment of poststernotomy wound infections. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2007; 41:114-9.

10. Vlajcic Z, Rado Z, Stanec S, Stanec Z. Nipple-areola complex preservation. Plast Reconstr Surg. 2006; 118:1493-5; 1495-6.

11. Vlajcic Z, Zic R, Stanec S, Lambasa S, Petrovecki M, Stanec Z. Nipple-areola complex preservation: predictive factors of neoplastic nipple-areola complex invasion. Ann Plast Surg. 2005; 55:240-4.

12. Milanovic R, Martic K, Stanec S, Zic R, Vlajcic Z, Stanec Z. Surgical treatment of nevoid hyperkeratosis of the areola by removal of the areola and reconstruction with a skin graft. Ann Plast Surg. 2005; 54:667-9.

13. Vlajcic Z, Zic R, Stanec S, Stanec Z. Areola-aparing mastectomy with immediate breast reconstruction. Ann Plast Surg. 2005; 54:581.

14. Vlajcic Z, Zic R, Stanec S, Stanec Z. Omega and inverted omega incision: a concept of uniform incision in breast surgery. Ann Plast Surg. 2004; 53:31-8.