KONTAKT

Doc.prim.dr.sc. Zlatko Vlajčić, dr.med.

Specijalist opće kirurgije i uži specijalist plastične kirurgije

i kirurške onkologije

KONTAKT:

Klinika za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu

KB DUBRAVA

Av. Gojka Šuška 6, HR-10000 Zagreb

web: kbd.hr

Ambulanta za šaku P4: srijeda poslijepodne uz predbilježbu preko LOM-a

Ambulanta za dojku P4: petak ujutro uz predbiljebžu preko LOM-a